Wednesday, February 11, 2009

Sekapur sirih

Selamat datang kepada semua yang berminat mengetahui tentang MAA Takaful Berhad. Saya adalah salah seorang ejen MAA Takaful Berhad di Kelantan. Tujuan utama kami adalah membantu serta menyedarkan masyarakat Kelantan tentang keselamatan keluarga diuruskan secara baik dan menjamin seluruh keluarga untuk hidup dalam keadaan yang aman dan selesa.

Sesiapa yang berminat, saya sedia membantu dengan jayanya.Tanggungjawab saya bermula apabila anda menyertai saya dalam mengubah hidup keluarga anda.

Perunding Eksekutif MAA Takaful Berhad
Nik Nur Azrin Binti Mustapha 019-9213483

SMART MEDIC 100
Perlindungan di Seluruh Dunia…

Anda boleh melancong dengan penuh ketenangan di mana anda sedia maklum bahawa anda akan dilindungi di mana-mana sahaja di serata dunia. Perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan adalah seperti berikut:
• Program Bantuan Perubatan Antarabangsa – pemindahan perubatan kecemasan, penyeliaan
penghantaran balik dari segi perubatan, penghantaran ubtat yang tidak boleh didapati di pasaran tempatan, penghantaran balik mayat, kepulangan anak-anak tanggungan, 24 jam khidmat bantuan untuk rujukan perubatan dan sebagainya.
• Bantuan Perjalanan*** - menyediakan maklumat berkaitan inokulasi, keperluan visa, bantuan
penemuan kehilangan bagasi, dokumen dan barang-barang persendirian, maklumat cuaca, maklumat pertukaran asing, aturan dan informasi penerbangan, rujukan perundangan, rujukan penterjemah dan penyampaian mesej kecemasan.
• Bantuan Kereta***- penundaan kecemasan 24 jam dan pembaikan kecil di tepi jalan, bantuan kereta sewa, bantuan urusan penginapan hotel dan rujukan kepada pusat-pusat perkhidmatan yang lain.
• Bantuan Kediaman***- perkhidmatan membaiki paip, tukang cuci, pembaikan am dan kawalan
serangga perosak.
* Tertakluk kepada kelayakan dan faedah had pelan. Sila rujuk kepada jadual faedah.
** Faedah Khairat Kematian hanya didapati pada Pelan Asas Smart Medic 100 sahaja.
*** Khidmat rujukan sahaja. Apa-apa perbelanjaan dan/atau tanggungan akan ditanggung oleh pemilik sijil. Segala khidmat bantuan disediakan oleh pihak ketiga dan penyambungan khidmat bantuan tersebut adalah tertakluk kepada perjanjian diantara Pengendali Takaful dan pengendali khidmat bantuan.

No comments:

Post a Comment